Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ


Сваком држављанину БиХ и страном држављанину у БиХ додјељује се ЈМБ у складу са законом.Држављанину се додјељује само један ЈМБ, а ЈМБ се може додијелити само једној особи.
  • Лицу које нема одређен ЈМБ исти одређује надлежан орган по пребивалишту, а новорођеном дјетету по мјесту рођења, односно уписа у матичну књигу рођених.
  • Дјетету држављанину БиХ рођеном у иностранству ЈМБ додјељује надлежни орган у мјесту последњег мјеста пребивалишта родитеља у БиХ, а захтјев се може поднијети и путем дипломатско-конзуларних представништава БиХ.
  • Лицу које стиче држављанство БиХ као двојно одредиће се и ЈМБ у БиХ.
        ЈМБ садржи 13 цифара од којих првих шест представља датум рођења, других шест представља комбинацију пола и регистрационог подручја, а тринаеста цифра представља контролни број.
        Лице или родитељ који не поднесе захтјев за додјелу ЈМБ чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 30 КМ до 300 КМ.