Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕГРИТЕТА И ЗАКОНИТОСТИ У РАДУ


Начелник

Маринко Јањетовић, рођен је у Бистрици код Бања Луке 25.03.1962. године гдје је завршио основну школу. Средњу Управну школу завршио је у Бањој Луци 1980. године. Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци 1986. године. Пред Комисијом Министарства правде Републике Српске 2002. године положио је правосудни испит. На Факултету правних наука Паневропског универзитета Апеирон стекао звање магистра правних наука 2014. године. Прво радно искуство стекао у својству адвокатског припавника 1990. године у Бањој Луци. Током двадесет и двије године радног стажа у Министарству унутрашњих послова обављао послове криминалистичког инспектора, командира ПС, шефа Одсјека, начелника Одјељења и Сектора криминалистичке полиције у ЦЈБ Бањалука, те у сједишту Министарства послове начелника Одјељења криминалистичке технике, инспектора унутрашње контроле, главног дисциплинског тужиоца и начелника Јединице за професионалне стандарде. Од 2004. до 2006. године у Државној агенцији за истраге и заштиту у Сарајеву обављао послове шефа Криминалистичко-обавјештајног одсјека. Послове начелника Службе за заштиту интегритета и законитости у раду обавља од њеног успостављања, тј. септембра 2016. године.

Контакт

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


  • прати и врши надзор над примјеном законских и подзаконских прописа, професионалних стандарда и најбоље праксе полицијских агенција,
  • унапређује примјену законских и подзаконских прописа у Министарству,
  • стара се о изградњи и заштити интегритета запослених у Министарству,
  • обезбјеђује услове за правовремено и законито поступање по представкама грађана,
  • планира, организује и омогућава непристрасно провођење унутрашњих и кривичних истрага, те дисциплинских поступака против полицијских службеника,
  • прати активности на заштити тајних и личних података,
  • сарађује са надлежним органима других полицијских агенција у БиХ, других држава, регионалних и међународних полисијских организација.

Организациона шема