Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Похвале

Жалбе

на рад полицијског службеника


УН МИРОВНЕ МИСИЈЕ


Послови везани за упућивање у операције подршке миру у иностранству у Министарству унутрашњих послова Републике Српске одвијају се преко Одјељења за међуполицијску сарадњу. Ретроактивно гледајући на досадашња искуства везана за упућивање у операције подршке миру у иностранству, почевши од прве мисије када су наши полицијски службеници 2000. године упућени у Источни Тимор, па до данас, можемо констатовати да је сама процедура у многоме олакшана. Наиме, прва мисија била је скопчана са низом потешкоћа, јер је у то вријеме у БиХ још увијек текао мандат ИПТФ-а, а додатну компликацију стварала је и чињеница да је мисија била оружана. Надаље, кадар који је требао да организује припрему за одлазак полицајаца у мисију се до тада није сусретао са том проблематиком. Није постојало Министарство безбједности које би координирало активности МУП-ова. Такође, полиције у БиХ тада још нису биле акредитоване од стране УН-а нити је био окончан процес сертификације. Међутим, и поред свих ових отежавајућих околности и одлагања поласка, у априлу 2000. године припадници МУП-а РС упућени су у УН мировну мисију у Источном Тимору. У наведеној мисији, која је затворена у мају 2005. године, учествовало је укупно десет полицајаца из Републике Српске, са којима је контакт одржаван путем телефона и електронском поштом.

Процедура избора кандидата испред Министарства унутрашњих послова Републике Српске почиње попуњавањем Упитника о заинтересованости за учешће у мировним мисијама (овдје), који је креиран од стране Одјељење за међуполицијску сарадњу, те прослијеђен свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Упитник омогућава директан увид у све потребне податке: генералијски подаци, степен стручне спреме, радно искуство, познавање страних језика, првенствено енглеског и француског, познавање управљања моторним возилима, познавање рада на рачунару, евентуално претходно ангажовање у мировним мисијама, као и препоруку претпостављеног. На основу Упитника при Одјељењу је формирана база података, у којој су сви кандидати разврстани по стручним спремама и радном искуству, на основу које се врши увид који евентуални кадидати за оглашена упражњена мјеста у одређеном тренутку испуњавају потребне услове. Напомињемо да су основни (минимални) услови, у складу са Правилником о поступку упућивања припадника полицијских служби у Босни и Херцеговини у операције подршке миру и друге активности у иностранству, избору, обуци, правима и обавезама, одговорностима, поступању припадника полицијских служби током трајања операције подршке миру и по повратку из операције подршке миру, о правима, обавезама и одговорностима команданта контигента приликом аплицирања за учешће у мировним мисијама УН-а, сљедећи:

1. најмање осам година непрекидног рада у полицијским службама БиХ,

2. активно знање енглеског језика,

3. добро физичко и психичко здравље, те задовољавајућа физичка кондиција,

4. успјешни резултати у досадашњем раду,

5. положен испит за возача "Б" категорије.

Поред ових општих услова некада је потребно задовољавати и посебне услове, а све у зависности од услова које предвиђа конкурс, као и позиције на коју се аплицира.

        Избор кандидата за учешће у мисијама се врши искључиво на основу Упитника и базе података којом Одјељење располаже. Од 2008. године Министарство безбједности БиХ почело је вршити тестирање енглеског језика за кандидате који су заинтересовани за учешће у мисијама УН-а. У складу са тим, Одјељење, на основу упитника са којима располаже, доставља спискове кандидата МУП-а РС заинтересованих за тестирање и у правилу само кандидати који успјешно положе тест енглеског језика, а затим и припремну обуку за одлазак у мисије УН-а која се такође организује од стране Министарства безбједности БиХ, могу аплицирати за одлазак у неку од понуђених мисија. По пристизању конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста, од стране Одјељења обавјештавају се само они кандидати који задовољавају услове тражене конкурсом, а који су претходно успјешно положили тест енглеског језика и евентуално похађали обуку за учешће у мировним мисијама УН-а. Избором једног или више кандидата за одређен конкурс почиње поступак који пролази кроз неколико фаза. Прва фаза подразумијева номинацију кандидата МУП-а РС, те прослијеђивање исте Министарству безбједности БиХ. Избором кадидата за одлазак у мисију, о чему нас обавјештава Министарство безбједности БиХ, почиње друга фаза, у којој Министарство безбједности БиХ координира активностима у вези са обављањем љекарских прегледа и издавањем службених путних исправа за полицијске службенике који се упућују у мировне мисије, а трећа фаза подразумијева процес извршавања административно-правних послова у МУП-у РС потребних за коначно упућивање полицијског службеника у земљу дестинације, која је уједно и последња фаза поступка. У овој фази изабрани кандидати потписују уговор са Министарством унутрашњих послова чиме се регулише њихов радно-правни статус током трајања њиховог мандата у мисији, задужују униформе и потребну опрему, чиме се обезбјеђује једнообразан изглед припадника нашег Министарства. С обзиром да се наши полицајци упућују у државе са другачијим климатским условима, гдје су често изложени отежаним условима живота и рада, донесена је одлука да им се додијели новчана помоћ за припреме (вакцинисање, куповина спрејева против комараца итд). Такође, битно је напоменути да кандидати, по доласку у мисију, морају проћи провјеру знања енглеског језика, као и тестирање способности управљања теренским возилом коју врши особље УН-а и у случају да се испостави да не испуњавају ове УН-ом прописане услове, исти се враћају у матичну земљу о сопственом трошку.

Одјељење одржава редовне контакте и пружа помоћ свим полицијским службеницима који се налазе у мировним мисијама УН-а.

Тренутно актуелне УН мировне мисије су: УН мировна мисија у Либерији (UNMIL), УН мировна мисија на Кипру (UNFICYP) и УН мировна мисија у Судану (UNMIS).

У УН мировној мисији у Либерији (UNMIL) од 2006. године до данас учествовало је укупно 14 (четрнаест) радника Министарства унутрашњих послова РС.

У УН мировној мисији на Кипру (UNFICYP) до сада су учествовала 3 (три) припадника Министарства унутрашњих послова РС.

У УН мировној мисији у Судану (UNMIS) нису учествовали припадници Министарства унутрашњих послова РС, иако су конкурси ѕа упражњена радна мјеста у истој редовно прослијеђивани кандидатима.

Досадашња пракса показала је да су припадници МУП-а РС савјесно извршавали своје задатке и обавезе, те поштовали ланац руковођења и командовања. Такође, припадник Министарстава унутрашњих послова РС Зоран Ћетковић, који је учествовао и у УН мировним мисијама у Источном Тимору и у Либерији, награђен је орденом Милоша Обилића од стране Предсједника Републике Српске у знак захвалности и признања за исказан висок степен професионализма и одговорности у обављању задатака у мировној мисији.

За све додатне информације можете контактирати Одјељење за међуполицијску сарадњу, Служба министра, које се налази у згради Владе Републике Српске (ламела Б).

Адреса: Бања Лука, Трг Републике Српске 1

051 338 487; 051 338 844

Е-mail: mps@mup.vladars.net