Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Похвале

Жалбе

на рад полицијског службеника


УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ


Начелник управе

Контакт

051/334-374
051/334-381
ukp@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


ОБАВЕЗЕ


Управа криминалистичке полиције врши обраду најсложенијих кривичних дјела; врши послове контроле, надзора и инструктивног усмјеравања рада свих организационих и јединица за подршку криминалистичке полиције на пословима сузбијања и откривања кривичних дјела у области економског криминалитета, општег криминалитета, уз подршку криминалистичко-обавјештајних анализа, криминалистичко-техничких метода и средстава, посебних оперативних послова и потрага; врши надзор над законитости рада организационих и јединица за подршку на пословима сузбијања и откривања кривичних дјела, проналажења и хватања извршилаца кривичних дјела и обезбјеђења потребних доказа за успјешно вођење кривичног поступка; предлаже мјере, одређује рокове, одређује обавезе ЦЈБ у области контроле наложених мјера, прати реализацију, предлаже санкције и мјере унапређења; прати, проучава и анализира стање, кретање и појавне облике криминалитета и примјену криминалистичко-техничких метода, криминалистичко обавјештајне анализе и посебних оперативних послова; усмјерава рад других организационих јединица на пословима криминалитета; предузимања мјере на унапређењу организације, вршења послова и послова побољшања ефикасности у сузбијању и откривању криминалитета; припрема подзаконске прописе којима се регулише рад и поступање на сузбијање криминалитета; припрема програме стручног оспособљавања и усавршавања; припрема аналитичко-информативне материјале из дјелокруга рада; остварује потребну сарадњу са другим државним органима; објављује - расписује потјернице и објаве; издаје регистар и гласник потјерница; поступа по релевантним сазнањима обавјештајно безбједносне службе када се односе на дјелокруг рада Управе; обавља и друге послове из дјелокруга рада Управе.


Организациона шема