Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

LIČNA DOKUMENTA


Nova lična karta
Zamjena lične karte
Prva lična karta

I Lična karta sa navršenih 18 godina života

1.Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR (Lica starija od 18 godina koja nisu podnijela zahtjev u zakonskom roku od 60 dana identitet dokazuju važećom ispravom npr.putnom ispravom ukoliko živi u inostranstvu ili važećim identifikacionim dokumentom druge države ukoliko je steklo državljanstvo BiH kao dvojno i sl.)
3.Dokaz o državljanstvu - uvjerenje o državljanstvu BiH i entitetskom državljanstvu ukoliko želi upis entitetskog državljanstva u ličnoj karti
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
5.Dokaz o određenoj krvnoj grupi ukoliko želi upis ovog podatka u ličnoj karti – uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove
6.Dokaz o uplati poštarine ukoliko zahtijeva da mu se lična karta dostavi poštanskim putem – uplatnica
Napomena:
- Dokaz o entitetskom državljanstvu, dokaz o krvnoj grupi i dokaz o uplati poštarine nisu obavezni, prilažu se samo ukoliko lice se izjasni za ove mogućnosti.
- Izvod iz MKR izdat na novom obrascu je trajan, a uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od šest mjeseci i prilažu se originali ili ovjerene kopije.

II Lična karta sa navršenih 15 godina života
1.Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
3.Dokaz o državljanstvu - uvjerenje o državljanstvu
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
5.Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je prisustvo i saglasnost jednog roditelja
III Lična karta za raseljena lica
1.Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
3.Dokaz o državljanstvu - uvjerenje o državljanstvu
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
5.Dokaz o statusu raseljenog lica – uvjerenje OMI-a
IV Lična karta za strance
1.Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu – važeća putna isprava
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte – uplatnica
4.Dokaz o odobrenom stalnom boravku u BiH – rješenje Službe za strance
Zamjena lične karte
Zavisno od razloga lične karte propisane su različite procedure i dokazi koji se trebaju priložiti:
I Zamjena lične karte radi isteka roka važenja
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
II Zamjena lične karte radi promjene prebivališta
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji, podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivališta kod istog službenika)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
III Zamjena lične karte zbog promjene podatka o imaocu lične karte
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o promjeni ličnog podatka (najčešće promjena prezimena zbog udaje – priložiti novi izvod iz MKR na novo prezime, vjenčani liste se na prihvata kao dokaz)
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
IV Zamjena lične karte zbog netačnog ili pogrešno upisanog podatka
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o netačnom ili pogrešno upisanom podatku (najčešće pogrešno mjesto rođenja, ime oca ili lično ime - priložiti novi izvod iz MKR)
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
V Zamjena lične karte zbog manjih oštećenja (polomljena ili napukla, svi podaci neoštećeni i čitki)
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
VI Zamjena lične karte zbog znatnijih oštećenja (podaci fotografija, JMB, kodovi nisu čitljivi)
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Izvod iz MKR
4.Uvjerenje o državljanstvu
5.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
VII Zamjena lične karte zbog bitne promjene izgleda (brada, promjena boje kose i sl.)
1.Zahtjev za zamjenu lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara lična karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
VIII Gubitak, krađa ili uništenje lične karte
1.Zahtjev za izdavanje lične karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Izvod iz MKR
3.Uvjerenje o državljanstvu
4.Potvrda policije o prijavi gubitka lične karte
5.Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte od 18 KM – uplatnica
Napomena: U postupcima zamjene lične karte lice može zahtijevati unos podataka o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu i dostavljanje lične karte poštom zašto važe iste procedure i uslovi kao kod izdavanja lične karte.