Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA POLICIJE


Načelnik uprave

Dalibor Ivanić, rođen je 26.06.1973. godine u Bosanskom Novom. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 1998. godine u Banja Luci, čime je stekao zvanje Pravnik unutrašnjih poslova, a 2001. godine diplomirao je na Fakultetu bezbjednosti u Beogradu i stekao zvanje Profesor civilne odbrane, dok je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu 2018 godine stekao zvanje Master pravnik.
U MUP-u Republike Srpske zaposlen je od 1998. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: zamjenik komandira Policijske stanice Novi Grad, komandir Policijske stanice Novi Grad, komandir Policijske stanice za Bezbjednost saobraćaja Prijedor, inspektor opšte policije u Upravi policije, inspektor saobraćajne policije u Upravi policije, načelnik Sektora policije CJB Banja Luka, načelnik Odjeljenja opšte policije u Upravi policije, načelnik Dežurnog operativnog centra u MUP-u Republike Srpske, kao i .dužnost načelnika Policijske uprave Prijedor. Dužnost načelnika Uprave policije obavlja od 21.01.2019. godine.

Kontakt

051/334-347
051/334-390
up@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • prati, usmjerava i usklađuje rad policijskih uprava, policijskih stanica, jedinica za podršku, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije, pruža im stručnu pomoć u izvršavanju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga,
 • prati stanje javne bezbjednosti iz djelokruga policije i nalaže mjere za njegovo unapređenje,
 • ostvaruje uvid u stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima i bezbjednost prevoza eksplozivnih i drugih opasnih materija i s tim u vezi preduzima odgovarajuće mjere,
 • vrši praćenje i obradu prekršaja evidentiranih radarskim sistemima,
 • organizuje predavanja za nepoštivanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 • organizuje i učestvuje u vršenju vanrednih obezbjeđenja,
 • vrši inspekcijski nadzor i kontrolu nad radom policijskih uprava, policijskih stanica, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije i pruža im stručnu pomoć,
 • učestvuje u izradi nastavnog plana i programa redovne obuke, te učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi i zadaci, organizacija, postupanja i druga pitanja koja se odnose na policiju,
 • daje saglasnost na prijedloge rasporeda radnika po liniji rada Uprave,
 • planira, nadzire i kontroliše preventivni i problemski orjentisan rad policije i učestvuje u organizaciji i razvijanju preventivnih poslova policije,
 • uspostavlja sistem prikupljanja i obrade podataka potrebnih za preventivni rad,
 • vrši analitičko informativne poslove iz oblasti prevencije,
 • analizira zakonsku regulativu i predlaže mjere i rješenja sa ciljem unapređenja prevencije,
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama radi preduzimanja zajedničkih aktivnosti na bezbjednosnoj prevenciji,
 • predlaže, planira i realizuje preventivne kampanje i aktivnosti, te u tom smislu ostvaruje potrebnu saradnju sa sredstvima javnog informisanja,
 • primjenjuje osnovne principe rada policije u zajednici, prati i usmjerava rad na implementaciji rada policije u zajednici i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Organizaciona šema