Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA ZVORNIK


Načelnik policijske uprave

Goran Abazović, rođen je 12.01.1965. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Visoku školu unutrašnjih poslova- I stepen završio je u Banja Luci, čime je stekao zvanje pravnik unutrašnjih poslova i Fakultet za bezbjednost i zaštitu takođe u Banja Luci, čime je stekao zvanje diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlen je od 04.04.1992. godine. Tokom svog višegodišnjeg rada u policiji odlikovan je ordenom-medaljom Karađorđeva zvijezda II reda. Takođe, više puta je pohvaljivan i nagrađivan za svoj doprinos u radu. U prethodnom periodu obavljao je poslove: komandant centralnog odreda u Specijalnoj brigadi policije, šef Odsjeka za strance i putne isprave u CJB Zvornik, vođa specijalizovanog tima u Službi specijalizovane policije, inspektor kriminalističke policije u CJB Zvornik, načelnik Odjeljenja za obezbjeđenje ličnosti i objekata u Upravi policije i komandir Jedinice za podršku Zvornik u SJB Zvornik-CJB Bijeljina. Dužnost načelnika Centra javne bezbjednosti Zvornik obavlja od 12.10.2016. godine, nakon njegovog ponovnog uspostavljanja.

Kontakt

056/233-100-centrala
056/232-445-faks
Svetog Save 126, 75400


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Miljan Bobar
056/233-100
065/790-127
portparolpu.zv@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Telefon Faks Mapa
PS ZVORNIK Svetog Save 126 75400 Zvornik 056/232-596 056/232-576
PS KOZLUK Kozluk bb 75413 Kozluk 056/310-111 056/313-246
PS BS ZVORNIK Svetog Save 126 75400 Zvornik 056/233-585 056/233-585
PS OSMACI Osmaci bb 75406 Osmaci 056/337-110 056/337-110
PS SREBRENICA Maršala Tita bb 75430 Srebrenica 056/445-400 056/445-401
PS BRATUNAC Trg Miloša Obilića bb 75420 Bratunac 056/420-360 056/420-361
PS MILIĆI Vuka Stefanovića Karadžića br. 9 75446 Milići 056/745-750 056/745-751
PS VLASENICA Ustanička br. 2 75446 Milići 056/710-940 056/710-941
PS ŠEKOVIĆI Branka Radičevića bb 75450 Šekovići 056/654-630 056/654-631