Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

ИЗМЈЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА '' ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА''

| Бања Лука | Понедељак, 10. април 2006.

Министaр унутрашњих послова Републике Српске Станислав Чађо је, 27.03.2006.године, на основу стечених искустава у протеклом периоду донио ''Правила понашања и међусобни односи запослених у МУП-у''. Ступањем на снагу ових Правила, стављена је ван снаге Инструкција о правилима понашања и међусобним односима радника МУП-a од 11.09.1992. године. Сви запослени у МУП-у (овлаштена службена лица, државни службеници и други запослени) обавезни су да се понашају у складу са нормама прописаним овим Правилима. Правилима понашања уређују се посебне дужности и понашања запослених у МУП-у РС, њихови међусобни односи, поступак у случају приправности, узбуне, стручно образовање, унутрашњи ред у зградама Министарства, здравствена заштита и поступка код свечаности и жалости. Због специфичности услова рада запослених у Министарству унутрашњих послова и сложености послова јавне безбједности, деликатности њиховог вршења, одговорности радника који их обављају и због посебног значаја за правилно, законито и савјесно обављање тих послова, пред раднике Министарства постављају се посебне дужности, обавезе и одговорности. Овим инструктивним актом прецизиране су и наглашене обавезе у законитотом и професионалом понашању у раду, наручито односу радника МУП-а према грађанима. Поред дужности прописаних Законом о унутрашњим пословима и прописима донијетим на основу закона, запослени у Министарству су дужни нарочито: - Да своје радне обавезе извршавају законито, савјесно, одговорно и дисциплиновано, придржавајући се закона и других прописа и упутстава министра; - **Да у односима са грађанима буду објективни, одлучни, праведни, одмјерени и пристојни и да у границама дјелокруга рада службе омогућавају грађанима да на ефикасан начин остварују своја права и интересе у складу са законом;** - Да у свакој прилици чувају углед Министарства и свој лични углед. Запослени у Министарству унутрашњих послова обавезни су да се понашају у складу са овим Правилима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.У случају непоштивања ових правила радници МУП-а ће бити дисциплински кажњени. Прилог: Правила понашања објављена на подстраници '' Закони''