Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
| »

,, , "

| | , 20. 2022.

 

 o jeoj o " aa" aa oa o oaoa oje aaj e ee oee aeo oja o-eo eaa, a eaa oaoao ooo oea eaaje aae "Oje e , oje ja".

 aa je ojee ea aeja o oe aae, oj oaj Mao a ooa ee e .

   ao a a aj ao ea a e oaaj aj oaaa oja, ejeoa aa, oa ea a oajee o aj.

  , oaj a aj a a aa - o a e, oe a oee o e oee. je o a je eo oea, ooo ea aaa, a, a a jo ooj oje aa, e je o ao jee a oaa eea eaaa.

  , a jea, ao oe a eo o aa a , ae o je oee oje, o oe ea a oa oajee aje.

 ,   je oa je o ajea a oeaa oooa ae oje o aaa, e e o aja jeea oje ee oe, e eaje oaoa a oeoe oee.