Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Повратак на Новости | Информисање јавности » Новости

Конкурс за упис кадета на Полицијску академију Бања Лука и за САЈ

| Бања Лука | Сриједа, 01. јун 2022.

 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 280 кадета  мушког пола у XXV класу Полицијске академије Бања Лука и упис 20 кадета мушког пола у XI класу Специјалне антитерористичке јединице.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

- да има држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

- да има најмање IV степен стручне спреме,

- да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

- да против лица није покренут кривични поступак,

- да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

- да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

- да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

- да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

- да посједује возачку дозволу Б категорије.

 

Све  потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку www.education.muprs.orgи на број телефона 051/333-606.

Конкурс је отворен до 16. јуна 2022. године.