Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
| »

| | , 30. 2022.

oaa a eo jeoe oaa aaea je aa, e a oao je jaeo a je eao. ,o 25. ja eae jeo ea eeoa, Jaaa oja.

oa eo e aa eoao e o 300 a,oe oj ea oje ae jea ej a aoa jea oaa ea, jee oe e aaaa, ee ae e ae eoeo ea ee e.

oa eje a aa o a, a o aa Majea, ao oao ea oaa, Oa aa oae .

a , 24. ja 2022. 20,50 aoa, ao o e eo oa je ao ee ooa.