Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Начелник

Ведран Симић, рођен 08.11.1981. године у Травнику. Основну и Средњу школу унутрашњих послова завршава у Бањoj Луци и 2000. године заснива радни однос у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. Након завршених студија на Факултету за безбједност и заштиту стиче звање дипломираног правника за безбједност и криминалистику.
Кроз дугогодишњу полицијску службу обављао је сљедеће послове и задатке: полицајац у Полицијској станици Поткозарје и Јединици за подршку, полицајац специјалиста за aнтитерористички тим, вођа групе антитерористички тим, вођа тима у "А" тиму Специјалне јединице полиције, командир вода у Јединици за основну и специјалистичку обуку - Полицијска академија, командир "Ц" тима, инспектор - координатор полицијских преговарача у Специјалној јединици полиције, помоћник команданта за оперативно - наставне послове у Специјалној јединици полиције, замјеник команданта у Специјалној антитерористичкој јединици.
Од децембра 2020. године обнаша функцију начелника Центра за обуку.
Ожењен је и отац троје дјеце.

Контакт

051/330-810
051/491-543
czo@mup.vladars.rs
Куљанска 66, Залужани, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


Центар за обуку организује и спроводи:
  • полицијску обуку из области стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника,
  • пружа подршку у реализацији обуке Специјалној антитерористичкој јединици као и Управи за полицијску обуку,
  • израђује приједлоге подзаконских аката и појединачних аката везаних за надлежност и дјеловање Центра за обуку,
  • координира, организује и усмјерава рад Јединица, тимова и одјељења Центра за обуку,
  • сарађује у изради Програма обуке полицијских службеника,пружа стручну помоћ и врши инструктивно усмјеравање у циљу што квалитетније реализације наведеног програма,
  • предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања и даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма,
  • издаје исправе о степену стручне оспособљености по завршетку стручног усавршавања и води потребне евиденције

Организациона шема