Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Начелник

Младен Марић је рођен 12.06.1979. године у Прњавору. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова 1998. године у Бањалуци, а затим Полицијску академију у Београду 2002. године, а 2014. године мастер студије на Правном факултету у Београду. Радни однос у МУП-у Републике Српске засновао је 1998. године као приправник у СЈБ Прњавор. У свом досадашњем радном искуству обављао је послове инспектора за послове безбједности саобраћаја, инспектора полиције, инспекторa, замјеника командира, од 2006. године послове командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука, од 2010. године послове начелника Одјељења за безбједност саобраћаја, од краја 2011. године послове начелника Јединице за послове безбједности саобраћаја, а од почетка 2012. године послове начелника Центра јавне безбједности Бања Лука. Од фебруара 2015. године обављао је дужност замјеника начелника Управе полиције, а послове начелника Центра за обуку обавља од марта 2018. године.

Контакт

051/508-281
051/585-486
czo@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


 • прати, усмјерава и усклађује рад полицијских управа, полицијских станица, јединица за подршку, полицијских станица за безбједност саобраћаја и јединица полиције, пружа им стручну помоћ у извршавању послова и задатака из њиховог дјелокруга,
 • прати стање јавне безбједности из дјелокруга полиције и налаже мјере за његово унапређење,
 • остварује увид у стање безбједности саобраћаја на путевима и безбједност превоза експлозивних и других опасних материја и с тим у вези предузима одговарајуће мјере,
 • врши праћење и обраду прекршаја евидентираних радарским системима,
 • организује предавања за непоштивања о посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима
 • организује и учествује у вршењу ванредних обезбјеђења,
 • врши инспекцијски надзор и контролу над радом полицијских управа, полицијских станица, полицијских станица за безбједност саобраћаја и јединица полиције и пружа им стручну помоћ,
 • учествује у изради наставног плана и програма редовне обуке, те учествује у припреми законских и других прописа којима се регулишу послови и задаци, организација, поступања и друга питања која се односе на полицију,
 • даје сагласност на приједлоге распореда радника по линији рада Управе,
 • планира, надзире и контролише превентивни и проблемски орјентисан рад полиције и учествује у организацији и развијању превентивних послова полиције,
 • успоставља систем прикупљања и обраде података потребних за превентивни рад,
 • врши аналитичко информативне послове из области превенције,
 • анализира законску регулативу и предлаже мјере и рјешења са циљем унапређења превенције,
 • остварује сарадњу са другим институцијама ради предузимања заједничких активности на безбједносној превенцији,
 • предлаже, планира и реализује превентивне кампање и активности, те у том смислу остварује потребну сарадњу са средствима јавног информисања,
 • примјењује основне принципе рада полиције у заједници, прати и усмјерава рад на имплементацији рада полиције у заједници и обавља и друге послове из свог дјелокруга.

Организациона шема