Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕГРИТЕТА И ЗАКОНИТОСТИ У РАДУ


Начелник
Контакт

051/334-361, 051/334-360
051/334-397
integritet.zakonitosturadu@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука.


НАДЛЕЖНОСТИ


  • прати и врши надзор над примјеном законских и подзаконских прописа, професионалних стандарда и најбоље праксе полицијских агенција,
  • унапређује примјену законских и подзаконских прописа у Министарству,
  • стара се о изградњи и заштити интегритета запослених у Министарству,
  • обезбјеђује услове за правовремено и законито поступање по представкама грађана,
  • планира, организује и омогућава непристрасно провођење унутрашњих и кривичних истрага, те дисциплинских поступака против полицијских службеника,
  • прати активности на заштити тајних и личних података,
  • сарађује са надлежним органима других полицијских агенција у БиХ, других држава, регионалних и међународних полисијских организација.

Организациона шема