Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ


Директор полиције

Дарко Ћулум, рођен је 11.01.1969. године у Љубачеву, општина Бања Лука. Завршио је Средњу полицијску школу 1988. године у Сарајеву, ВШС Филозофски факултет 1998. године у Бања Луци и Факултет безбједности 2009. године у Бања Луци. Полицијске послове обавља од 1988. године. У свом досадашњем радном искуству обављао је сљедеће послове и задатке: полицајца и инспектора по свим линијама рада; од априла 1999. године – руководилац Групе за сузбијање тешких крађа; од октобра 2003. године – начелник Одјељења за сузбијање организованог криминалитета; од марта 2006. године – начелник Сектора криминалистичке полиције ЦЈБ Бања Лука; од јануара 2010. године – начелник ЦЈБ Бања Лука; од фебруара 2012. године – начелник Управе полиције, а од фебруара 2015. године обављао је послове замјеника директора полиције. На функцију директора полиције именован је 01. септембра 2016. године.

Контакт

051/334-310
051/334-309
direktor@mup.vladars.net
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


Директор полиције је основна организациона јединица у сједишту Министарства унутрашњих послова Републике Српске којом руководи директор. За свој рад одговоран је Министру унутрашњих послова и Влади Републике Српске.

Директор има надлежности да:

 • планира, управља и надгледа све активности полиције, а посебно послова из надлежности основне организационе јединице,
 • непосредно руководи полицијским активностима и с тим у вези организује, обједињује и усмјерава рад полиције, као и активностима неоперативних линија рада у функцији оперативних потреба.
 • Доноси рјешење о заснивању и престанку радног односа полицијских службеника линијских управа, те доноси рјешење о распореду руководилаца основних и унутрашњих организационих јединица по линији рада.
 • Учествује у предлагању буџета за потребе полиције.
 • Припрема програм рада, информације, анализе, извјештаје и друге материјале из дјелокруга полиције.
 • Редовно извјештава министра о предузетим мјерама и активностима полиције.

НАДЛЕЖНОСТИ


Замјеник директора полиције

РАДОМИР ДОМУЗИН, рођен је 01.01.1961. године у Гламочу. Дипломирао је на Економском факултету у Бања Луци, гдје је завршио и магистарске студије. Докторске студије завршио је на Универзитету за пословне студије у Бања Луци и стекао звање доктора економских наука. Полицијске послове обавља од 1990. године. У свом досадашњем радном искуству обављао је сљедеће послове и задатке: од 1990. до 1992. године – инспектор за сузбијање привредног криминалитета у МУП-у Р. Србије; од 1992. до 2006. године – инспектор за сузбијање привредног криминалитета у ЦЈБ Бања Лука; од 2006. до 2009. године – начелник Одјељења за сузбијање привредног криминалитета ЦЈБ Бања Лука; од 2009. до 2013. године – начелник Одјељења за сузбијање привредног криминалитета у Управи криминалистичке полиције; од 2013. до 2015. године – замјеник начелника Управе криминалистичке полиције; од фебруара 2015. године до октобра 2016. начелника Управе криминалистичке полиције, а од октобра 2016. године обавља послове замјеника директора полиције.

051/334-310
051/334-309
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • Непосредно организује, руководи и прати рад организационих јединица унутар организационе јединице Директора полиције,
 • организује дневне и периодичне састанке,
 • предлаже конкретне мјере,
 • стара се о сарадњи са другим организационим јединицама унутар Министарства.
 • Прати и анализира правдање употребе средстава принуде и оцјењује основаност правдања коју су донијели руководиоци основних организационих јединица.
 • Помаже директору полиције у свим активностима из његове надлежности,
 • замјењује директора полиције у случају његове одсутности или спријечености;
 • обавља и друге послове које му према потреби одреди директор полиције.