Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ И ТЕШКИ КРИМИНАЛИТЕТ


Начелник управе

Младен Марић, рођен 12.06.1979. године у Прњавору. Завршио је Средњу школу унутрашњих послова 1998. године у Бањалуци, а затим Полицијску академију у Београду 2002. године, а 2014. године мастер студије на Правном факултету у Београду.
Радни однос у МУП-у Републике Српске засновао је 1998. године као приправник у СЈБ Прњавор.
У свом досадашњем радном искуству обављао је послове инспектора за послове безбједности саобраћаја, инспектора полиције, инспекторa, замјеника командира, од 2006. године послове командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука, од 2010. године послове начелника Одјељења за безбједност саобраћаја, од краја 2011. године послове начелника Јединице за послове безбједности саобраћаја, а од почетка 2012. године послове начелника Центра јавне безбједности Бања Лука. Од фебруара 2015. године обављао је дужност замјеника начелника Управе полиције, а послове начелника Центра за обуку од марта 2018. године.
Послове начелника Управе за организовани и тешки криминал у МУП-у Републике Српске обавља од децембра 2020. године.

Контакт

051/330-820
051/491-572
uоtk@mup.vladars.rs
Центар за обуку "Залужани", Куљанска бб, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • врши надзор и контролу над законитошћу рада организационих јединица;
 • врши послове спречавања, откривања и спроводи непосредне истраге кривичних дјела утврђених Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежеих облика привредног криминалитета;
 • ради на предметима везаним за наведена дјела делегираним из других организационих јединица, проналажењу и хапшењу извршилаца кривичних дјела организованог криминалитета;
 • предузима активности на привођењу извршилаца надлежном тужилаштву, на основу наредби тужилаштва и у складу са Законом о кривичном поступку и Кривичним закоником;
 • прикупља обавјештајна сазнања и доказе о наведеним облицима криминалитета;
 • прати и анализира стање безбједности и појаве које погодују настанку и развоју организованог криминалитета;
 • организује и обавља криминалистичко оперативне и стручне послове;
 • предузима посебне истражне радње у складу са Законом о кривичном поступку, а на основу наредбе судије за претходни поступак;
 • организује, непосредно руководи и учествује у одређеним акцијама из области спречавања и откривања најсложенијих кривичних дјела, проналажењу и хватању њихових извршилаца;
 • врши усмјеравање, надзор и координацију оперативних активности на прикупљању података, анализира прикупљене податке и оперативно усмјерава њихово кориштење;
 • даје препоруке за предузимање даљих мјера и радњи,
 • сарађује сa другим организационим јединицама,
 • води прописане евиденције и проводи мјере заштите података;
 • врши криминалистичко-обавјештајно прикупљање података за лица за која се располаже сазнањима да су извршиоци кривичних дјела или се доводе у везу са извршењем кривичних дјела, као и за лицима над којима је отворена криминалистичка обрада у складу са Законом о кривичном поступку;
 • остварује сарадњу са државним органима, Службом за ревизију јавног сектора, Управом за индиректно опорезивање, Пореском управом и другим финансијским институцијама, у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање најсложенијих облика криминалитета, као и полицијама других земаља у криминалистичко-обавјештајном раду;
 • учествује у одабиру и провођењу едукација полицијских службеника у пословима криминалистичко-обавјештајног рада, као и пословима прикривених истрага;
 • учествује у легендирању истражилаца и пружа им логистичку подршку;
 • уводи у предмет прикривеног истражиоца и информатора у складу са одредбама Закона о кривичном поступку;
 • пружа стручну помоћ полицијским управама, надзире обављање послова у том подручју;
 • учествује у изради нормативних аката, извјештаја и других стручних материјала;
 • врши процјене, планирање и извођење акција са другим носиоцима јавних овлаштења у циљу ефикасније борбе против криминалитета;
 • обавља и друге послове из свог подручја рада.

Организациона шема