Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Жалбе на рад полицијског службеника


       Можете се жалити на рад полицијског службеника уколико сте уочили неку неправилност или пропуст у његовом раду и ако сматрате да је због свог незаконитог или неправилног поступања повриједио Ваша права и слободе.
       Скрећући пажњу на непримјерно и незаконито поступање полицијских службеника и других радника Министарства помажете полицији у рјешавању случајева злоупотребе и недоличног понашања, као и у благовременом предузимању одговарајућих законских мјера.
      Жалбу против полицијског службеника можете упутити на e-mail Јединице за професионалне стандарде МУП-а РС: jps@mup.vladars.rs
       Ваша жалба треба да буде разумљива и да садржи мјесто, вријеме и опис радњи или пропуста полицијског службеника на чији рад се жалите, као и друге корисне податке. Такође, пожељно је да жалба садржи Ваше личне податке,укључујући адресу становања и бројеве телефона, како би била валидна у одговарајућем поступку. Ако су Вам познати подаци о полицијском службенику потребно је да наведете: име и презиме, и/или број службене значке, гдје ради и на којим пословима, регистарске ознаке службеног возила и др. податке.