Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

LICNA DOKUMENTA


Nova licna karta
Zamjena licne karte
Prva licna karta

I Licna karta sa navrsenih 18 godina zivota

1.Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR (Lica starija od 18 godina koja nisu podnijela zahtjev u zakonskom roku od 60 dana identitet dokazuju vazecom ispravom npr.putnom ispravom ukoliko zivi u inostranstvu ili vazecim identifikacionim dokumentom druge drzave ukoliko je steklo drzavljanstvo BiH kao dvojno i sl.)
3.Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu BiH i entitetskom drzavljanstvu ukoliko zeli upis entitetskog drzavljanstva u licnoj karti
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
5.Dokaz o odredenoj krvnoj grupi ukoliko zeli upis ovog podatka u licnoj karti – uvjerenje ovlastene zdravstvene ustanove
6.Dokaz o uplati postarine ukoliko zahtijeva da mu se licna karta dostavi postanskim putem – uplatnica
Napomena:
- Dokaz o entitetskom drzavljanstvu, dokaz o krvnoj grupi i dokaz o uplati postarine nisu obavezni, prilazu se samo ukoliko lice se izjasni za ove mogucnosti.
- Izvod iz MKR izdat na novom obrascu je trajan, a uvjerenje o drzavljanstvu ne moze biti starije od sest mjeseci i prilazu se originali ili ovjerene kopije.

II Licna karta sa navrsenih 15 godina zivota
1.Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
3.Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
5.Prilikom podnosenja zahtjeva obavezno je prisustvo i saglasnost jednog roditelja
III Licna karta za raseljena lica
1.Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
3.Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
5.Dokaz o statusu raseljenog lica – uvjerenje OMI-a
IV Licna karta za strance
1.Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Dokaz o identitetu – vazeca putna isprava
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte – uplatnica
4.Dokaz o odobrenom stalnom boravku u BiH – rjesenje Sluzbe za strance
Zamjena licne karte
Zavisno od razloga licne karte propisane su razlicite procedure i dokazi koji se trebaju priloziti:
I Zamjena licne karte radi isteka roka vazenja
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
II Zamjena licne karte radi promjene prebivalista
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji, podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivalista kod istog sluzbenika)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
III Zamjena licne karte zbog promjene podatka o imaocu licne karte
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o promjeni licnog podatka (najcesce promjena prezimena zbog udaje – priloziti novi izvod iz MKR na novo prezime, vjencani liste se na prihvata kao dokaz)
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
IV Zamjena licne karte zbog netacnog ili pogresno upisanog podatka
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o netacnom ili pogresno upisanom podatku (najcesce pogresno mjesto rodenja, ime oca ili licno ime - priloziti novi izvod iz MKR)
4.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
V Zamjena licne karte zbog manjih ostecenja (polomljena ili napukla, svi podaci neosteceni i citki)
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
VI Zamjena licne karte zbog znatnijih ostecenja (podaci fotografija, JMB, kodovi nisu citljivi)
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Izvod iz MKR
4.Uvjerenje o drzavljanstvu
5.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
VII Zamjena licne karte zbog bitne promjene izgleda (brada, promjena boje kose i sl.)
1.Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Stara licna karta
3.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
VIII Gubitak, krada ili unistenje licne karte
1.Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1(dobije se na lokaciji)
2.Izvod iz MKR
3.Uvjerenje o drzavljanstvu
4.Potvrda policije o prijavi gubitka licne karte
5.Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM – uplatnica
Napomena: U postupcima zamjene licne karte lice moze zahtijevati unos podataka o krvnoj grupi i entitetskom drzavljanstvu i dostavljanje licne karte postom zasto vaze iste procedure i uslovi kao kod izdavanja licne karte.