Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

LICNA DOKUMENTA


Nova licna karta
Zamjena licne karte
Prva licna karta

I Licna karta sa navrsenih 18 godina zivota

1. Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobija se na lokaciji)
2. Dokaz o identitetu - izvod iz MKR (Lica starija od 18 godina koja nisu podnijela zahtjev u zakonskom roku od 60 dana identitet dokazuju vazecom ispravom npr. putnom ispravom ukoliko zivi u inostranstvu ili vazecim identifikacionim dokumentom druge drzave ukoliko je steklo drzavljanstvo BiH kao dvojno i sl.)
Z. Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu BiH i entitetskom drzavljanstvu ukoliko zeli upis entitetskog drzavljanstva u licnoj karti
4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
5. Dokaz o odredenoj krvnoj grupi ukoliko zeli upis ovog podatka u licnoj karti — uvjerenje ovlastene zdravstvene ustanove
6. Dokaz o uplati postarine ukoliko zahtijeva da mu se licna karta dostavi postanskim putem — uplatnica
Napomena:
  1. Dokaz o entitetskom drzavljanstvu, dokaz o krvnoj grupi i dokaz o uplati postarine nisu obavezni, prilazu se samo ukoliko lice se izjasni za ove mogucnosti.
  2. Izvod iz MKR izdat na novom obrascu je trajan, a uvjerenje o drzavljanstvu ne moze biti starije od sest mjeseci i prilazu se originali ili ovjerene kopije.
II Licna karta sa navrsenih 15 godina zivota

1. Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
Z. Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu
4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
5. Prilikom podnosenja zahtjeva obavezno je prisustvo i saglasnost jednog roditelja
III Licna karta za raseljena lica
1. Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Dokaz o identitetu - izvod iz MKR
Z. Dokaz o drzavljanstvu - uvjerenje o drzavljanstvu
4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
5. Dokaz o statusu raseljenog lica — uvjerenje OMI-a
IV Licna karta za strance
1. Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Dokaz o identitetu — vazeca putna isprava
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte — uplatnica
4. Dokaz o odobrenom stalnom boravku u BiH — rjesenje Sluzbe za strance
Zamjena licne karte
Zavisno od razloga licne karte propisane su razlicite procedure i dokazi koji se trebaju priloziti:
I Zamjena licne karte radi isteka roka vazenja
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Stara licna karta
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
II Zamjena licne karte radi promjene prebivalista
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji, podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivalista kod istog sluzbenika)
2. Stara licna karta
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
III Zamjena licne karte zbog promjene podatka o imaocu licne karte
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji, podnosi se neposredno nakon provedenog postupka prijave novog prebivalista kod istog sluzbenika)
2. Stara licna karta
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
IV Zamjena licne karte zbog netacnog ili pogresno upisanog podatka
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Stara licna karta
3. Dokaz o netacnom ili pogresno upisanom podatku (najcesce pogresno mjesto rodenja, ime oca ili licno ime - priloziti novi izvod iz MKR)
4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
V Zamjena licne karte zbog manjih ostecenja (polomljena ili napukla, svi podaci neosteceni i citki)
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Stara licna karta
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
VI Zamjena licne karte zbog znatnijih ostecenja (podaci fotografija, JMB, kodovi nisu citljivi)
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Stara licna karta
z. Izvod iz MKR
4. Uvjerenje o drzavljanstvu
5. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
VII Zamjena licne karte zbog bitne promjene izgleda (brada, promjena boje kose i sl.)
1. Zahtjev za zamjenu licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Stara licna karta
Z. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
VIII Gubitak, krada ili unistenje licne karte
1. Zahtjev za izdavanje licne karte - obrazac LK/OI-1 (dobije se na lokaciji)
2. Izvod iz MKR
Z. Uvjerenje o drzavljanstvu
4. Potvrda policije o prijavi gubitka licne karte
5. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licne karte od 18 KM — uplatnica
Napomena: U postupcima zamjene licne karte lice moze zahtijevati unos podataka o krvnoj grupi i entitetskom drzavljanstvu i dostavljanje licne karte postom zasto vaze iste procedure i uslovi kao kod izdavanja licne karte. Izradena licna karta vazi od momenta preuzimanja, odnosno unosa aktivacijskog broja.