Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


ADMIR SULJIĆ
Nadimak: TAJSON I ADO
Godina rođenja: 1988.g.
Krivično djelo: Krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavjestiti organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona na 122.
DRAŽEN PEJIĆ
Godina rođenja: 1972.g.
Krivično djelo: Poslovna prevara
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
TRAJAN STOJMANOVSKI
Godina rođenja: 1946.g.
Krivično djelo: Ugrožavanje javnog saobraćaja
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
LAZAR JANJIĆ
Nadimak: LAZO
Godina rođenja: 1956.g.
Krivično djelo: Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MARIO BAŠIĆ
Godina rođenja: 1986.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

VITOMIR RADULOVIĆ
Nadimak: VITO
Godina rođenja: 1953.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

DRAGAN TODIĆ
Godina rođenja: 1961.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

JOZO BRICO
Godina rođenja: 1968.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

SAVA VUJOVIĆ
Nadimak: KELA
Godina rođenja: 1963.g.
Krivično djelo: Ubistvo
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.