Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


BERNIS RAMIĆ
Godina rođenja: 1981.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

VITOMIR RADULOVIĆ
Nadimak: VITO
Godina rođenja: 1953.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

DRAGAN TODIĆ
Godina rođenja: 1961.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

JOZO BRICO
Godina rođenja: 1968.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

DARKO ČOLIĆ
Nadimak: LIJA
Godina rođenja: 1975.g.
Krivično djelo: Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

SAVA VUJOVIĆ
Nadimak: KELA
Godina rođenja: 1963.g.
Krivično djelo: Ubistvo
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MARKO ANDRIĆ
Godina rođenja: 1983.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MARKO MILOŠ
Nadimak: FARBAR
Godina rođenja: 1949.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

LAZAR MATIN
Godina rođenja: 1966.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.