Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


DRAGAN IVANOVIĆ
Nadimak: KINIZ
Godina rođenja: 1974.g.
Krivično djelo: Ucjena
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

JOVO RADONJIĆ
Godina rođenja: 1964.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

BOGDAN BOŽIĆ
Godina rođenja: 1973.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MIŠO NOVIĆ
Godina rođenja: 1978.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MLADEN ĆIROVIĆ
Godina rođenja: 1951.g.
Krivično djelo: Ugrožavanje javnog saobraćaja
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

RADISLAV MITROVIĆ
Nadimak: RAKEL
Godina rođenja: 1979.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MIRSAD SIVAC
Godina rođenja: 1962.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MILENKO BIJELOVIĆ
Godina rođenja: 1980.g.
Krivično djelo: Izazivanje opšte opasnosti
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

VIKTOR GEKELJ
Godina rođenja: 1959.g.
Krivično djelo: Ubistvo
Napomena:

U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.