Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


MUHAMED BEGANOVIĆ
Godina rođenja: 1972.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
NERMIN HIDANOVIĆ
Nadimak: BUCO
Godina rođenja: 1977.g.
Krivično djelo: Teška tjelesna povreda
Napomena:

Lice se smatra nasilno i naoružano!
U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.

MIJODRAG KOJIĆ
Godina rođenja: 1969.g.
Krivično djelo: Ubistvo
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DRAGAN ĐURIĆ
Godina rođenja: 1964.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MILOVAN MANDIĆ
Nadimak: CEVKA
Godina rođenja: 1968.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.