Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PODZAKONSKA AKTA

ćirilica latinica naziv
PDF PDF POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE (''Službenc glasnck RS'', broj 69/19)