Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ZAKONI REPUBLIKE SRPSKE

ćirilica latinica naziv
PDF PDF ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA (''Službenc Glasnck RS'', broj 82/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI (''Službeni glasnik RS'', broj 84/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI (''Službeni Glasnik RS'', broj 31/18)
PDF PDF ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE (''Službeni glasnik RS'', broj 63/11)
PDF PDF PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (''Službeni glasnik RS'', broj 122/11)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE (''Službeni glasnik RS'', broj 110/16)
PDF PDF KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (''Službeni glasnik RS'', broj 64/17)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA (''Službeni glasnik RS'', broj 110/16)
PDF PDF ZAKON O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA (''Službeni glasnik RS'', broj 57/16)
PDF PDF ZAKONA O REPUBLIČKOJ UPRAVI (''Službeni glasnik RS'', broj 115/18)
PDF PDF ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU (''Službeni glasnik RS'', broj 11/15)
PDF PDF ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE (''Službeni glasnik RS'', broj 63/14)
PDF PDF ZAKONA O MJERAMA BEZBJEDNOSTI U POSLOVANJU GOTOVIM NOVCEM I DRUGIM VRIJEDNOSTIMA (''Službeni glasnik RS'', broj 33/15)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE (''Službeni glasnik RS'', broj 105/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA I ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA (''Službeni glasnik RS'', broj 58/16)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI (''Službeni glasnik RS'', broj 82/15)
PDF PDF ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA (''Službeni glasnik RS'', broj 106/15)
PDF PDF ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA (''Službeni glasnik RS'', broj 15/16)
PDF PDF ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI (''Službeni glasnik RS'', broj 26/16)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI (''Službeni Glasnik RS'', broj 18/17)
PDF PDF ZAKON O BEZBJEDNOSTI KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U REPUBLICI SRPSKOJ (''Službeni Glasnik RS'', broj 58/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA (''Službeni Glasnik RS'', broj 58/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU (''Službeni Glasnik RS'', broj 58/19)
PDF PDF ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI (''Službeni Glasnik RS'', broj 58/19)
PDF PDF ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (''Službeni glasnik RS'', broj 94/19)