Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA ISTOČNO SARAJEVO


Načelnik policijske uprave

Branimir Šehovac, rođen je 04.11.1978. godine u Sarajevu. Završio je osnovnu u srednju školu u Istočnoj Ilidži. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2003. godine u Banja Luci, a zatim Visoku školu unutrašnjih poslova i Specijalističke studije, gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova-specijalista policijskog smjera. Oženjen, otac troje djece. U MUP-a Republike Srpske zaposlen je od 2003. godine. U prethodnom periodu obavljao je sledeće poslove i zadatke: inspektor kriminalističke policije u CJB Istočno Sarajevo, zamjenik komandira PS Istočno Sarajevo, komandir PS Istočno Sarajevo, načelnik Odjeljenja policije CJB Istočno Sarajevo, načelnik Sektora policije CJB Istočno Sarajevo zamjenik načelnika CJB Istočno Sarajevo, načelnik Sektora policije PU Istočno Sarajevo. Na funkciju načelnika PU Istočno Sarajevo imenovan je 01.07.2018. godine.

Kontakt

057/204-100 - centrala
057/223-618
Serdar Janka Vukotića bb, Pale


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
VESNA STOKANOVIĆ
057/204-107
057/204-118
066/715-335
portparolpu.is@mup.vladars.rs

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Kontakt Mapa
PS BS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-895
057/223-895
PS ISTOČNI STARI GRAD HRAŠA bb 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/265-210
057/265-212
PS ISTOČNA ILIDžA Trg Ilidžanske brigade, br. 2F Lukavica 057/490-330
057/490-335
psistocnailidza@mup.vladars.rs
PS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-400
057/223-031
pspŕle@mup.vlŕdŕrs.rs
PS BS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-785
057/340-774
PS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-003
057/340-004
psinovosŕrŕjevo@mup.vlŕdŕrs.rs
PS ROGATICA Srpske sloge br. 83 73220 Rogatica 058/415-547
058/415-549
psrogŕticŕ@mup.vlŕdŕrs.rs
PS SOKOLAC Milana Šarca bb 71350 Sokolac 057/448-761
057/448-064
pssokolŕc@mup.vlŕdŕrs.rs
PS TRNOVO Ulica trnovskog bataljona br. 105 71220 Trnovo 057/610-241
057/610-230
pstrnovo@mup.vlŕdŕrs.rs
PS HAN PIJESAK Aleksandra Karađorđevića br. 4 71360 Han Pijesak 057/557-289
057/557-764
pshŕnpijesŕk@mup.vlŕdŕrs.rs