Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR


Načelnik policijske uprave

Dragan Milojica, rođen je 22.01.1981. godine u Prijedoru. Srednju školu unutrašnjih poslova u Banja Luci, završio je 1999. godine, a 2005. godine završio je Policijsku akademiju u Beogradu i stekao zvanje diplomirani oficir policije.
Radni odnos koji je zasnovao u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske 01.07.1999. godine kao pripravnik, prekinut je školovanjem na Policijskoj akademiji. Po završetku Akademije zaposlio se ponovo kao pripravnik u Centru javne bezbjednosti Banja Luka i to od 2005. do 2007. godine, kada je postao inspektor kriminalističke policije u Odsjeku za sprečavanje privrednog kriminaliteta u Stanici javne bezbjednosti Prijedor. Na ovim poslovima je bio do 2009. godine, kada postaje zamjenik komandira u Policijskoj stanici Prijedor 1, potom 2013. godine komandir PS Prijedor 1, 2015. godine obavlja poslove načelnika Sektora policije u CJB Prijedor, a aprila 2016. godine komandira Policijske stanice Kozarska Dubica, te od 2016. do 2023. godine obavlja poslove inspektora opšte policije u Sektoru policije Policijske uprave Prijedor.
Poslove načelnika Policijske uprave Prijedor u MUP-u Republike Srpske obavlja od marta 2023. godine.

Kontakt

052/232-811 - centrala
052/231-384
Akademika Jovana Raškovića br. 4


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Zvezdana Alendarević
052/233-712
052/231-384
065/994-605
portparolpu.pd@mup.vladars.rs

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Kontakt Mapa
PS PRIJEDOR 1 Akademika Jovana Raškovića br.4 79101 Prijedor 052/233-216
052/231-384
psprijedor1@mup.vlŕdŕrs.rs
PS PRIJEDOR 2 Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-285
052/231-384
psprijedor2@mup.vlŕdŕrs.rs
PS KOZARAC Maršala Tita bb 79202 Kozarac 052/344-123
052/344-123
pskozŕrŕc@mup.vlŕdŕrs.rs
PS OMARSKA Vuka Karadžića bb 79203 Omarska 052/333-006
052/333-006
psomŕrskŕ@mup.vlŕdŕrs.rs
PS BS PRIJEDOR Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-760
052/231-384
PS KOZARSKA DUBICA Trebinjska bb 79240 Kozarska Dubica 052/417-011
052/417-011
pskozŕrskŕdubicŕ@mup.vlŕdŕrs.rs
PS KOSTAJNICA Svetosavska br.16 79224 Kostajnica 052/663-122
052/663-112
pskostŕjnicŕ@mup.vlŕdŕrs.rs
PS NOVI GRAD Mladena Stojanovića br.2 79220 Novi Grad 052/754-084
052/754-107
psnovigrŕd@mup.vlŕdŕrs.rs
PS KRUPA NA UNI Doktora Milana Jelića br.1 79227 Krupa na Uni 052/750-023
052/750-023
pskrupanauni@mup.vladars.rs
PS OŠTRA LUKA Oštra Luka bb 79263 Oštra Luka 052/337-192
052/337-192
psostrŕlukŕ@mup.vlŕdŕrs.rs